Cerca
Filters
Close

Bruciatori di gas Low NOx classe 2

Bruciatori di gas Low NOx classe 3

Bruciatori di gas Low NOx PREMIX classe 4

Bruciatori di gasolio

Bruciatori di olio combustibile

Bruciatori misti gas / gasolio Low NOx classe 2

Bruciatori misti gas / gasolio Low NOx classe 3

Bruciatori misti gas / olio combustibile

Bruciatori industriali di gas Low NOx - classe 2 e classe 3

Bruciatori industriali di gasolio

Bruciatori industriali di olio combustibile

Bruciatori industriali misti gas / gasolio

Bruciatori industriali misti gas / olio combustibile

NOVANTA - KTP

[kW 320 ÷ 4.100]
KTP90A KTP91A KTP92A KTP93A

CINQUECENTO - KTP

[kW 600 ÷ 9.750]
KTP512 KTP515 KTP520 KTP525

MILLE - KTP

[kW 2.500 ÷ 19.000]
KTP1030 KTP1050 KTP1080

DUEMILA - KTP

[kW 3.600 ÷ 27.000]
KTP2000 KTP2500

TREMILA - KTP

[kW 5.500 ÷ 33.500]
KTP3000

NOVANTA - KTPBY

[kW 320 ÷ 4.100]
KTPBY90 KTPBY91 KTPBY92 KTPBY93

CINQUECENTO - KTPBY

[kW 600 ÷ 9.750]
KTPBY512 KTPBY515 KTPBY520 KTPBY525

MILLE - KTPBY

[kW 2.500 ÷ 19.000]
KTPBY1030 KTPBY1050 KTPBY1080

DUEMILA - KTPBY

[kW 3.600 ÷ 27.000]
KTPBY2000 KTPBY2500

TREMILA - KTPBY

[kW 5.500 ÷ 33.500]
KTPBY3000

KTPBY VS

[kW 900 ÷ 19.000]
KTPBY93...VS KTPBY515...VS KTPBY525...VS KTPBY1030...VS KTPBY1080...VS

URB

[kW 1.167 ÷ 80.000]
URB5 URB10
URB15 URB20
URB25 URB30
URB32 URB35
URB40 URB45
URB50 URB60
URB70 URB80

URB-SH

[kW 3.300 ÷ 50.000]
URB-SH15
URB-SH20
URB-SH25
URB-SH30
URB-SH35
URB-SH40
URB-SH45
URB-SH50

Misuratore di Portata Gas / Analizzatore O2